Připravujeme pro vás níže uvedené projekty:

 

Řešení městského geografického informačního systému (UGIS)
Řešení městské nouzové situace pro město.
Řešení elektronické správy pro město.
Řešení Safe City pro město.
Digitální řešení nemocnic.
Digitální řešení ochrany životního prostředí 
Digitální komunitní řešení pro město.
Řešení digitálních logistických systémů.
Inteligentní dopravní řešení pro města.

šenality života ve městech. Zaměřuje se na efektivní využívání stávajících a hledání nových zdrojů, snižování spotřeby energií, eliminaci zátěží životního prostředí, optimalizaci dopravy a sdílení dat pro veřejné účely. Obdobou smart city v regionálním měřítku, na úrovni samosprávných nižších celků, je smart region („chytrý kraj/oblast“).fy bez závazku

 

 

 

 

ROA