Zdárně jsme se zapojili do výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu vysokorychlostního internetu a uspěli s projektem, který přivede optickou síť do oblasti Frýdlantského výběžku, kde pokryje 15 obcí.

Jde o tzv. bílá místa, kde stabilní a dostatečně rychlé připojení k internetu chybí a kde žádný operátor neplánuje komerční výstavbu. Náklady na realizaci FTTH a FTTC přípojek zčásti pokryje dotace z evropských strukturálních fondů. Všechny takto zbudované přípojky splňují vyšší NGA standard (Next Generation Access), tedy rychlosti alespoň 100/30 Mb/s. Díky tomu získají domácnosti v těchto venkovských oblastech kvalitní připojení k internetu a zcela srovnatelné s tím, co operátoři komerčně poskytují ve velkých městech.

Cílem Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu je v souladu s politikou státu a celé Evropské unie zlepšit kvalitu života a podpořit ekonomický rozvoj a zaměstnanost v málo osídlených venkovských lokalitách. Předmětem dotací z prostředků Evropské unie je vybudování kvalitní infrastruktury a vytvoření velkoobchodní nabídky pro telekomunikační operátory tak, aby měli i koncoví uživatelé v odlehlých oblastech dostatečnou možnost volby.