Společnost smart cloud s.r.o. se zapojila do výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu vysokorychlostního internetu a zavázala se rozšířit svoji optickou síť do 25 obcí ve Frýdlantském výběžku. Jde o takzvaná bílá místa na mapě České republiky, kde stabilní a dostatečně rychlé připojení k internetu chybí. Náklady na realizaci zhruba 1700 optických přípojek  zčásti pokryje dotace z evropských strukturálních fondů. Díky tomu získají domácnosti v uvedené oblasti kvalitní připojení k internetu zcela srovnatelné s tím, co operátoři poskytují ve velkých městech.

Všechny takto zbudované přípojky musí splňovat tzv. vyšší NGA standard (Next Generation Access), tedy rychlosti alespoň 100/30 Mb/s.

Cílem programu Ministerstva průmyslu a obchodu je v souladu s politikou státu zlepšit kvalitu života a podpořit ekonomický rozvoj a zaměstnanost v odlehlých nebo málo osídlených venkovských lokalitách. Předmětem dotací je vybudování kvalitní infrastruktury a vytvoření velkoobchodní nabídky pro telekomunikační operátory, z jejichž služeb pak budou moci koncoví zákazníci vybírat, zde připravujeme dohodu s významnými poskytovateli internetu na našem trhu pro využítí naší budované infrastruktury pro jejich potřebu.