HPC

Počítač Sugon High Performance zahrnuje počítač HPC řady Dawning 6000, počítač HPC řady Silicom Cube a další komponenty pro specifické aplikace.

Podpora inovovaných produktů a platforem, vysokorychlostní výpočetní úložiště, špičková technologie 3D / 6D-Torus, integrovaný systém řízení celkových HPC clusterů, inovovaná operace a údržba clusteru HPC. Třetí podíl na trhu TOP500. Podíl HPC č. 1 na trhu HPC v nepřetržitých 6 letech.

Dodáváme vysoce kvalitní produkty s vysokou hodnotou, konzultace a podpůrné služby v jednom balení. Prostřednictvím informačních technologií vytváříme IT prostředí efektivnější, produktivní a bezpečné a umožňuje rychlé a flexibilní reakce na rychle se měnící konkurenční prostředí.

TC4600E

5U, up to 10 nodes, 1-socket or 2-socket M-pro architecture, high density blade server, specially designed and Optimized for HPC with stable, reliable and efficient performance and lower power consumption.

TC4600E-LP

6U, Revolutionary Liquid Cooling Blade System,reduce the power consumption by 70% and of air condition system by 80%, optimizes PUE to 1.2, Boost performance by 5%